SAND­RA BUL­LOCKS KIL­LE OTRO­GEN!

HISTO­RI­EN UPP­RE­PAR SIG…

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP, BULLS

Just när Sand­ra Bul­locks hjär­ta läkt och hon har bör­jat li­ta på nye pojkvännen Bryan Ran­dall kom­mer bak­sla­get: han har be­dra­git hen­ne.

Skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bul­lock, 51, rå­ka­de ut för hjär­tesorg 2010 när då­va­ran­de ma­ken Jes­se Ja­mes var otro­gen mot hen­ne. I fle­ra år var hon sing­el, fram till all­de­les ny­li­gen då hon bör­ja­de dej­ta fo­to­gra­fen Bryan Ran­dall, 49. Ak­tri­sen bör­ja­de en­ligt upp­gift byg­ga upp sin tillit till hun­ken och vå­gar nu vi­sa sig ute med ho­nom, men det kanske hon in­te skul­le ha gjort. Bryan har en­ligt käl­lor näm­li­gen va­rit otro­gen med sitt ex.

EN BACK­UP- PLAN

En­ligt en in­si­der ha­de Bryan in­te slu­tat träf­fa sn fö­re det­ta flick­vän Pa­ris St. John, 23, när han blev till­sam­mans med Sand­ra. Och det sägs att han fort­fa­ran­de gör det. Pa­ris ska själv ha be­kräf­tat ryk­te­na.

– Bryan har Pa­ris som back­up- plan. Och nu för­sö­ker han döl­ja si­na spår, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

FÖR­SÖ­KER DÖL­JA DET

En­ligt upp­gift har Bryan bett Pa­ris att in­te sä­ga till nå­gon att de fort­fa­ran­de träf­fas.

– Bryan har haft en knac­kig kar­riär och nu är han ihop med en stor stjär­na. Det är in­te svårt att se var at­trak­tio­nen kom­mer ifrån, sä­ger käl­lan.

Sand­ra har so­nen Lou­is, 5, och sägs ny­li­gen ha ad­op­te­rat en dot­ter. En­ligt upp­gift har hon ing­en aning om vad Bryan hål­ler på med på si­dan om…

"HON BE­KRÄF­TAR

RYK­TE­NA"

Sand­ra Bul­locks otur med män tar visst ald­rig slut. Nu sägs nye kär­le­ken Bryan Ran­dall ha be­dra­git hen­ne.

Bryan sägs ha kon­takt med sitt ex fort­fa­ran­de, men för­sö­ker döl­ja det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.