SAM WORTHINGTONS HEM­LI­GA BRÖL­LOP

Veckans NU! - - MIX -

Här får vi en grund­kurs av ” The Wi­re”- skå­di­sen Do­mi­nic West, 46, i hur du som man enklast stjäl sho­wen un­der ett pa­nel­sam­tal: 1. Var man. 2. Få­na dig med ges­ter och ” sko­ji­ga” mi­ner. 3. Se di­na kvinn­li­ga kol­le­gor skrat­ta ar­tigt. ” Ava­tar”- stjär­nan Sam Wort­hing­ton, 39, är gift se­dan ett år till­ba­ka, men ing­en har ve­tat om det för­rän nu! Sam och hust­run La­ra Bing­le, 28, är kän­da för att hål­la si­na liv så pri­va­ta som möj­ligt.

– Sam och jag gif­te oss för näs­tan ett år se­dan, den 28 de­cem­ber. Det var väl­digt in­timt med ba­ra tio gäs­ter, be­rät­tar La­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.