TOM CRU­I­SE & NI­CO­LE KIDMANS DOT­TER GIFT

Veckans NU! - - MIX -

Ja­red Le­to, 43, är myc­ket ex­al­te­rad över att få äta en smör­gås. 22- åri­ga Isabella Cru­i­se, ad­op­tiv­dot­ter till de se­dan länge skil­da Ni­co­le Kid­man och Tom Cru­i­se, har gift sig med kär­le­ken Max Par­ker. Ce­re­mo­nin ska ha ägt rum i hem­lig­het i sep­tem­ber.

– Det var ett li­tet och in­timt bröl­lop. Con­nor ( Isa­bel­las bror, reds. anm.) var där men in­te Tom el­ler Ni­co­le, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.