DUM­PA­DE POJKVÄNNEN FÖR LA­MAR

Veckans NU! - - NEWS -

Khloés pojk­vän Ja­mes Har­den, 26, fick stry­ka på fo­ten di­rekt ef­ter La­mars överdos. Khloé dum­pa­de bas­ket­spe­la­ren, som hon ha­de dej­tat i någ­ra må­na­der, ut­an att tve­ka och har se­dan dess lagt all sin fo­kus på La­mar.

– Hon sa till Ja­mes att de in­te kun­de träf­fas mer ef­tersom hon vill va­ra med La­mar. Hon är fort­fa­ran­de gift med La­mar och äls­kar ho­nom väl­digt myc­ket, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Khloés syst­rar Kim, 35, och Kourt­ney, 36, är dock in­te helt nöj­da med hen­nes be­slut.

– De tyc­ker att hon gjor­de ett stort miss­tag när hon dum­pa­de Ja­mes och tror att La­mar kom­mer att så­ra hen­ne igen, sä­ger käl­lan.

Kim och Kourt­ney är skep­tis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.