MULTITASKAR

Veckans NU! - - MIX -

När man har en li­ten be­bis gäl­ler det att kun­na gö­ra fle­ra sa­ker sam­ti­digt. Kol­la ba­ra på Liv Ty­ler, 38, som med so­nen Sai­lor, 8 må­na­der, häng­an­de på ma­gen sät­ter upp hå­ret i en tofs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.