ONE DIREC­TION SÄ­GER FAR­VÄL

Veckans NU! - - MIX -

Det var allt, tack och hej! Nu tar det omått­ligt po­pu­lä­ra pojk­ban­det One Direc­tion en pa­us från varand­ra. Ef­ter att Zayn Ma­lik hop­pat av ti­di­ga­re i år har många und­rat vad som ska hän­da med re­s­te­ran­de med­lem­mar­na Har­ry Sty­les, 21, Li­am Pay­ne, 22, Lou­is Tom­lin­son, 23, och Ni­all Ho­ran, 22. Det var i Shef­fi­eld, Stor­bri­tan­ni­en, som kil­lar­na gav sin sista kon­sert på ett bra tag.

– Det här är slu­tet på vår tur­né, men det är in­te slu­tet för oss, sa Li­am från sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.