HÅL­LER TUNG­AN RÄTT I MUN . TÅR­TAN

Veckans NU! - - MIX -

Kol­la vad muu- sigt mo­del­len Am­ber Ro­se, 32, och so­nen Se­basti­an, 2, har det när de åker låd­bil ihop!

Det är in­te ba­ra van­li­ga Svens­son- fa­mil­jer som kan få löss. Ny­li­gen av­slö­ja­de mo­del­len Hei­di Klum, 42, för El­len De­ge­ne­res att hon fått hu­vu­det fullt av de kli­an­de små­kry­pen ef­ter att hen­nes ena dot­ter ha­de drab­bats. Stjär­nan för­säk­ra­de ock­så för El­len att fa­mil­jen all­tid är no­ga med att du­scha.

"Let me en­ter­tain you"- sång­a­ren Rob­bie Wil­li­ams, 41, un­der­hål­ler oss som van­ligt. Nu har stjär­nan en­ligt upp­gift köpt ett nytt hus med bland an­nat 22 to­a­let­ter. Skit­kul, tyc­ker vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.