KOOL KÄR­RA

Veckans NU! - - MIX -

Vi för­står att det är svårt att mot­stå Matt Dil­lons an­sik­te, men und­rar om nå­gon an­nan vil­le äta av tår­tan ef­ter att mo­del­len Ireland Bald­win, 20, ha­de hång­lat med den?

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Cait­lyn Jen­ner, 66, kom ut som trans­sex­u­ell ti­di­ga­re i år – och nu har tid­ning­en Gla­mour ut­sett hen­ne till en av årets kvin­nor. I ma­ga­si­net be­rät­tar Cait­lyn om sin gläd­je över ut­mär­kel­sen: "Jag är för­vän­tans­full in­för fram­ti­den för förs­ta gång­en på väl­digt länge", sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.