LI­AM HEMSWORTH ME­GAN FOX

Veckans NU! - - MIX -

Det är hår­re­san­de att se Gwy­neth Pal­trow, 43, som ru­sar till fly­get på flyg­plat­sen JFK i New York. Vil­ket dröm­par! ” The Hung­er ga­mes”hun­ken Li­am Hemsworth, 25, sägs ha fal­lit för den ny­bliv­na sing­eln Me­gan Fox, 29, ef­ter att de träf­fats på gym­met.

– Han för­sök­te spe­la cool, men han kun­de in­te slu­ta rod­na när Me­gan pra­ta­de med ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Nu sägs du­on pla­ne­ra att gå på dejt och vi hål­ler tum­mar­na för ett nytt fa­vo­rit­par i Hol­ly­wood!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.