KIM KAR­DASHI­AN SO­VER MED SMINK

Veckans NU! - - MIX -

Men gud vil­ken

snygg röv! När Kim Kar­dashi­an, 35, vi­sar upp ett smin­kat an­sik­te och skri­ver ” I wo­ke up li­ke this” på Instagram, så me­nar hon det verk­li­gen. Re­a­li­ty­stjär­nan tvät­tar näm­li­gen in­te all­tid bort ma­ke­u­pen in­nan hon som­nar.

– Char­lot­te Til­bu­ry är min idol för att hon ald­rig lå­ter sin ma­ke se hen­ne ut­an smink. Hon so­ver med makeup. Hon är en in­spi­ra­tion för mig när jag är väl­digt lat och in­te kan smin­ka mig da­gen där­på, då so­ver jag med makeup, sä­ger Kim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.