STORSLAM I ITA­LI­EN

Veckans NU! - - RED CARPET -

Årets bäs­ta mu­si­ker hyl­la­des

un­der den stjärnspäc­ka­de ga­lan Eu­ro­pe­an Mu­sic Awards

i Mi­la­no, Ita­li­en. De svens­ka no­mi­ne­ra­de Za­ra

Lars­son och Avicii fick dock gå tom­hän­ta där­i­från.

Ver­sa­ce Mo­del­len Hai­ley Bald­win, 19, läm­na­de in­te myc­ket åt fan­ta­sin i sin lil­la stass från Ver­sa­ce.

Ver­sa­ce ” Awk­ward”- skå­di­sen Jil­li­an Ro­se Reed, 23, var söt i kort­kort.

Ny hår­färg och ett brett le­en­de var 28- åri­ga sång­ers­kan El­lie Goud­lings ac­ces­so­a­rer för kväl­len, ut­ö­ver den vack­ra klän­ning­en från ALX.

” Oran­ge is the new black”- stjär­nan Ru­by Ro­se, 29, led­de ga­lan till­sam­mans med Ed She­e­ran.

Ar­tis­ten Char­li XCX, 23, roc­ka­de i en me­tal­lick­län­ning från Vi­vi­en­ne Westwood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.