KENDALLS SVÅ­RA AKNEPROBLEM

Veckans NU! - - MIX -

Ken­dall Jen­ner, 20, är en av de mest an­li­ta­de mo­del­ler­na just nu, men li­vet har in­te all­tid va­rit en dans på ro­sor för stjär­nan. Som ton­å­ring led hon näm­li­gen av svår ak­ne.

– Det på­ver­ka­de mig jät­te­myc­ket, det kros­sa­de mitt själv­för­tro­en­de. Jag vil­le in­te ens tit­ta på folk när de pra­ta­de med mig och jag för­sök­te göm­ma an­sik­tet i hän­der­na, skri­ver hon på sin blogg.

Ef­ter hjälp från en hud­spe­ci­a­list är Ken­dall nu fri från si­na pro­blem se­dan tre år till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.