K- STEW DEJ­TAR LOOKALIKE

SOM ATT SE SIG SJÄLV I EN SPE­GEL…

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

” Twi­light”- stjär­nan Kris­ten Ste­wart tor­ka­de tå­rar­na snabbt ef­ter upp­brot­tet från ex­et Ali­cia Car­gi­le. Hon har näm­li­gen re­dan träf­fat en ny tjej – som ser ut som hen­ne själv!

Skå­di­sen Kris­ten Ste­wart, 25, har va­rit med om en del job­bi­ga upp­brott. Ta ba­ra det med Ro­bert Pattin­son, 29, för tre år se­dan, då han dum­pa­de hen­ne ef­ter att hon ha­de va­rit otro­gen och det he­la fång­a­des på bild för he­la värl­den att se. Ny­li­gen be­rät­ta­de Vec­kans NU! att re­la­tio­nen mel­lan Kris­ten och hen­nes se­nas­te kär­leks­in­tres­se Ali­cia Car­gi­le ta­git slut. Men skam den som ger sig, för nu har ak­tri­sen hit­tat en ny per­son att hål­la hand med. Hon he­ter Lyndsey Gun­nulf­sen, är 21 år och sjung­er i po­prock­ban­det PVRIS. Vad som är ex­tra kul med K- Stews nya fling? Hon och Kris­ten är löj­ligt li­ka!

VAR PÅ SPEL­NING

Ny­li­gen spe­la­de Lyndseys band i New York, och då var Kris­ten en­ligt käl­lor på plats för att se kon­ser­ten. En per­son som stod i publi­ken såg skå­di­sen och twitt­ra­de om hän­del­sen.

– Kris­ten Ste­wart står här och chil­lar? skrev ögon­vitt­net på Twit­ter.

Och vis­sa sa­ker sprids snab­ba­re än vin­den tyd­li­gen, för nu ver­kar det som om al­la vet om för­hål­lan­det.

– Lyndsey och Kris­ten dej­tar. Al­la vet att de är ett par och ef­ter spel­ning­en gick de hem till­sam­mans, sä­ger en käl­la i tid­ning­en He­at.

"AL­LA VET ATT DE ÄR ETT PAR"

Kris­ten Ste­wart har hit­tat en väl­digt snygg tjej – som ser ut som hen­ne själv! Hon he­ter Lyndsey Gun­nulf­sen och är mu­si­ker.

Vad snygg

du är!

Det var ba­ra någ­ra vec­kor se­dan som K- Stew gick skil­da vägar från Ali­cia Car­gi­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.