LA­DY GA­GAS HE­TA TREKANT!

YOU AND I ( OCH EN TILL)…

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

– De ha­de en trekant. Tay­lor äls­kar Ga­ga och han äls­kar Mo­ni­ca. De har flör­tat med varand­ra al­la tre ett tag, så det var in­te kons­tigt att det blev som det blev, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

ÖP­PET BI­SEX­U­ELL

Bå­de Ga­ga och Mo­ni­ca är öp­pet bi­sex­u­el­la och har be­rät­tat att de in­te tve­kar in­för att tes­ta nya sa­ker när det kom­mer till sex. Tay­lor ska en­ligt upp­gift äls­ka det fak­tum att hans fäst­mö och nä­ra vä­nin­na har fal­lit för varand­ra.

– Han är väl­digt tänd på tan­ken, sä­ger käl­lan.

SKA GIF­TA SIG

Ga­ga och Tay­lor träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av vi­de­on till lå­ten ” You and I” 2011 och ome­del­bar pas­sion upp­stod. De bör­ja­de dej­ta varand­ra någ­ra må­na­der se­na­re. På al­la hjär­tans dag i år för­lo­va­de de sig. Och nu ver­kar de allt­så ha det bätt­re till­sam­mans än nå­gon­sin – tack va­re li­te hjälp ut­i­från! Det är som man bru­kar sä­ga: al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga.

Ny­li­gen bjöd de till ex­em­pel in Tay­lors ” Chi­ca­go fi­re”- kol­le­ga Mo­ni­ca Raymund för en het me­nage à tro­is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.