CONCEAL IT!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Är­ligt ta­lat – hös­ten är in­te den bäs­ta må­na­den för vår hy. Sol­brän­nan är ett min­ne blott och man kan kän­na sig ex­tra glå­mig. Vil­ken tur då att det finns con­ce­a­lers att döl­ja de mör­ka ring­ar­na med!

Nu kan du få vin­terns vack­ras­te läp­par

med li­mi­ted edi­tion- kol­lek­tio­nen ” Win­ter de­light” från Maybelline Ba­by­lips!

Du kan vin­na he­la fy­ra styc­ken lip­balms med sma­ker­na ” Sweet app­le”,

” Su­gar coo­kie”, ” Mint can­dy” och ” Hot cocoa”.

Kim Kar­dashi­an

Be­ne­fit Fa­ke­up con­ce­a­ler 230 kr

Ashley Tis­da­le

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Ba­by­lips". Vi vill ha ditt svar se­nast den 25 november 2015.

No7 Ra­di­ant glow con­ce­a­ler Me­dium 169 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.