TRED­JE ÄK­TEN­SKA­PET SPRIC­KER FÖR BAR­RY­MO­RE ÖVER MEL­LAN DREW & WILL

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Tred­je gång­en gillt? In­te den här gång­en. Nu se­pa­re­rar Drew Bar­ry­mo­re och ma­ken Will Ko­pel­man.

Ifle­ra må­na­der har skå­de­spe­lers­kan Drew Bar­ry­mo­re, 40, och ma­ken Will Ko­pel­man, 37, för­sökt job­ba på sitt äk­ten­skap. Men nu går pa­ret skil­da vägar, och Drew får sin tred­je skils­mäs­sa på cv: t.

– De har haft pro­blem ett tag nu. De pro­va­de att bo isär, men det hjälp­te in­te, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter: – Nu skil­jer de sig. En an­led­ning till se­pa­ra­tio­nen sägs va­ra Drews oför­måga att väl­ja mel­lan fa­mil­je­li­vet och att gö­ra pre­cis vad hon vill.

GE­MEN­SAM VÅRD­NAD

Drew och Will gif­te sig i ju­ni 2012 ef­ter att ha dej­tat i ett år. Då var Drew gra­vid med sitt och Wills förs­ta barn, dot­tern Oli­ve, idag 3. Det sägs ha va­rit den störs­ta an­led­ning­en till att de stad­ga­de sig.

– Det gick så snabbt allti­hop. De vil­le gif­ta sig på grund av att de vän­ta­de barn, sä­ger käl­lan.

Idag har Drew och Will även so­nen Fran­kie, 1, och de kom­mer en­ligt upp­gift att sö­ka ge­men­sam vård­nad om bar­nen.

Det här var tred­je äk­ten­ska­pet för Drew som ti­di­ga­re va­rit gift med Je­re­my Tho­mas och Tom Green.

"DE HAR HAFT PRO­BLEM ETT TAG"

Snyft! Nu har yt­ter­li­ga­re ett Hol­ly­wood­par gjort slut. Drew Bar­ry­mo­re och Will Ko­pel­man går skil­da vägar ef­ter tre år som gif­ta.

Det här blir tred­je skils­mäs­san för Drew, som ti­di­ga­re va­rit gift med Je­re­my Tho­mas och Tom Green ( bil­den), idag 44.

Den fö­re det­ta du­on träf­fa­des 2011 och gif­te sig ett år se­na­re. Då var Drew gra­vid med dot­tern Oli­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.