ONE DIREC­TION- LI­AM ÄR SING­EL

Veckans NU! - - MIX -

Det ver­kar som om än­nu en 1D- hunk har bli­vit so­lo. Li­am Pay­ne, 22, och Sop­hia Smith, 21, ryk­tas näm­li­gen ha gjort slut.

– Li­am är jät­te­led­sen, sä­ger en käl­la till saj­ten Mail On­li­ne.

Du­on bör­ja­de dej­ta 2013 ef­ter att ha va­rit vän­ner se­dan skol­ti­den. Kort fö­re upp­brot­tet sa Li­am i en in­ter­vju att de pra­tat om äk­ten­skap, men att de är för unga.

– Sop­hia mås­te gå ut och gö­ra det hon vill gö­ra. Jag vill in­te att hon ska bli en flick­vän som stan­nar hem­ma och in­te gör nå­got, sa han då.

Men nu ver­kar allt­så kär­leks­sa­gan va­ra över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.