TOM HAR­DY PAP­PA IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Skå­dishun­ken Tom Har­dy, 38, har bli­vit två­barns­far­sa ba­ra vec­kor ef­ter att han och hust­run Char­lot­te Ri­ley, 33, av­slö­ja­de att de vän­tar ut­ök­ning av fa­mil­jen. Bar­net är de­ras förs­ta ge­men­sam­ma, men Tom har so­nen Lou­is, 7, från en ti­di­ga­re re­la­tion. I skri­van­de stund är det in­te känt om pa­ret fått en flic­ka el­ler poj­ke.

Stort grat­tis till till­skot­tet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.