MA­RIA MON­TA­ZA­MI

Veckans NU! - - MIX -

1. Grat­tis till Di­na 50 år, Ma­ria!

2. Är Du all­tid Li­ka GLAMMIG?

– Tack så jät­te­myc­ket! – Jag är gans­ka glammig. Ef­tersom jag är lång står jag all­tid ut. Men det är in­te som att jag har på mig Cha­nel­dräkt när jag går till af­fä­ren. Just nu kom­mer jag till ex­em­pel di­rekt från so­la­ri­et så nu har jag väl­digt platt hår.

3. NÄR KÄN­DE Du DIG Na­ken, RÄDD och ex­po­sed se­nast?

– Ha­ha! Hör­re­du, det gjor­de jag fak­tiskt för nå­gon vec­ka se­dan. Jag skul­le gå på mo­deshow med mi­na dött­rar och ha­de köpt en ny fin klän­ning. Men när jag skul­le by­ta om märk­te jag att jag ha­de glömt klän­ning­en hem­ma, så jag var tvung­en att ku­ta ut på stan och kö­pa en jät­teäck­lig byx­dress. Då kän­de jag mig verk­li­gen na­ken. Jag som skul­le va­ra så fin.

4. Du har ju fått he­la svens­ka fol­ket att Äls­ka tas­sels. vad för­ut­spår Du blir Näs­ta trend?

– Jag har gjort mig av med många av mi­na tas­sels. Den mur­ri­ga tren­den är över och nu vill jag ha det ljust och vitt hem­ma. Men jag har kvar någ­ra upp­da­te­ra­de tas­sels med pär­lor.

5. tror Du att Du Nå­gon­sin kom­mer att flyt­ta till­ba­ka till sve­ri­ge?

– Jag vet in­te om jag kan det ef­tersom min fa­milj och mi­na barn har ro­tat sig här i USA. Men vi åker of­ta dit och häl­sar på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.