HUNG­RIG PRE­MIÄR

Veckans NU! - - RED CARPET -

När det var dags för ga­lapre­miär

av ” The Hung­er ga­mes: Moc­king­jay part

2”, som är den av­slu­tan­de fil­men i se­ri­en, floc­ka­des

ce­leb­sen till rö­da mat­tan. Jen­ni­fer Law­rence var kväl­lens

drott­ning.

Re­em Ac­ra Skå­de­spe­lers­kan Je­na Ma­lo­ne, 31, glitt­ra­de som ald­rig förr i den här fan­tas­tis­ka galaklän­ning­en från Re­em Ac­ra.

Ak­tri­sen Eli­za­beth Banks, 41, fick al­la ögon på sig i sin Elie Saab- blå­sa. Na­ta­lie Dor­mer, 33, såg ut att va­ra häm­tad di­rekt från fil­men i det här Ro­land Mou­ret­fo­dra­let.

Den tys­ka skå­de­spe­lers­kan An­na­bel­le Man­deng, 44, var snygg i ko­stym.

Skå­di­sen Do­nald Sut­her­land, 80, po­se­ra­de vant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.