HE­DER­SAMT PRIS

Veckans NU! - - RED CARPET -

Fil­me­li­ten sam­la­des i Be­ver­ly

Hills för att pri­sa duk­ti­ga skå­di­sar un­der den år­li­ga

ga­lan Hollywood Film Awards. Ali­cia Vi­kan­der var en av

vin­nar­na och un­der fest­lig­he­ter­na vim­la­de hon vant bland

de and­ra stjär­nor­na.

Guc­ci ” Fifty sha­des of Grey”stjär­nan Da­ko­ta John­son, 26, var allt an­nat än grå i sin Guc­ci- stass.

Ver­sa­ce Hol­ly­woodrä­ven Ja­ne Fon­da, 77, roc­ka­de en Bal­main- byx­dräkt med vo­lang­er.

Oli­ka tex­tu­rer var 35- åri­ga ” Fast & fu­ri­ous”- skå­di­sen Jor­da­na Brews­ters me­lo­di för kväl­len.

Sö­ta skå­di­sen Ca­rey Mul­li­gan, 30, glitt­ra­de i Er­dem.

Skå­de­spe­la­ren Will Smith, 47, var på strå­lan­de hu­mör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.