ZOO­EY KON­VER­TE­RAR TILL JU­DEN­DO­MEN

Veckans NU! - - MIX -

” New girl”- stjär­nan Zoo­ey Descha­nel, 35, har ny­li­gen kon­ver­te­rat till ju­den­do­men för sin ma­ke Jacob Pe­che­niks skull. In­nan pa­ret gif­te sig i ju­ni i år till­skrev hon sig den nya re­li­gi­o­nen. Ti­di­ga­re har Zoo­ey sagt att hon in­te var knu­ten till nå­gon spe­ci­ell tros­upp­fatt­ning.

– Min fa­milj var väl­digt liberal. Jag blev upp­fost­rad på ett ” tro på vad du vill”sätt, har skå­di­sen ti­di­ga­re be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.