KÄR­LE­KEN SPI­RAR FÖR SE­LE­NA

DEJTAR NY HUNK

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Det ver­kar som om sång­ers­kan Se­le­na Go­mez har en ny kil­le i sitt liv. Ny­li­gen sågs hon näm­li­gen hål­la hand med snyg­ging­en Samu­el Krost.

Ny­li­gen sa Jus­tin Bie­ber, 21, i en in­ter­vju att han ald­rig kom­mer att slu­ta äls­ka Se­le­na Go­mez, 23 – men det ser in­te ut som att nå­gon åter­för­e­ning är i sik­te. Se­le­na ver­kar näm­li­gen ha fal­lit för kom­pi­sen Gigi Ha­dids vän Samu­el Krost. Ny­li­gen sågs du­on hål­la hand un­der en dejt i New York. Tur­tur­du­vor­na åt även mid­dag till­sam­mans med en kom­pis och då pas­sa­de Se­le­na på att kry­pa upp i Samu­els knä.

EN BLIXT FRÅN KLAR HIM­MEL

Käns­lor­na för Samu­el mås­te ha sla­git ner som en blixt från klar him­mel för sång­ers­kan. För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan be­rät­ta­de Se­le­na näm­li­gen att hon in­te har tid att dej­ta.

– Jag har verk­li­gen fullt upp med att va­ra med mig själv just nu, sa hon då i tid­ning­en Fla­re.

Kär­le­ken kom­mer när man minst anar det, som man bru­kar sä­ga.

"DE SÅGS HÅL­LA HAND" Lo­ve is in the air! Sång­ers­kan Se­le­na Go­mez har fal­lit pla­dask för Gigi Ha­dids kom­pis Samu­el Krost.

Vid ett till­fäl­le sat­te sig Se­le­na i Samu­els knä för att go­sa. Sött!

Samu­el dy­ker of­ta upp på kom­pi­sen Gigi Ha­dids Instagram. Här på en hal­lo­ween­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.