UND E R L U P P EN

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

37- åri­ga Ka­tie "Jor­dan" Pri­ces mo­bil sit­ter för­vis­so som fast­klist­rad i hen­nes hand, men om stjär­nan skul­le rå­ka läg­ga ifrån sig den så kän­ner hon lätt igen den tack va­re att hon har si­na ini­ti­a­ler på ska­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.