NÅG­RA AV STJÄR­NANS TI­DI­GA­RE SKAN­DA­LER

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

2011 möt­tes den då 17- åri­ge Jus­tin av hård kri­tik ef­ter kon­tro­ver­si­el­la ut­ta­lan­den om att ” ab­ort är mord” och ” våld­täkt hän­der av en an­led­ning”. Se­na­re gick tid­ning­en Rol­ling Sto­ne ut och för­kla­ra­de att stjär­nan bli­vit fel­ci­te­rad, men då var ska­dan re­dan skedd.

Strax ef­ter den skan­da­len hän­de en lik­nan­de sak i Spa­ni­en, när Jus­tin röt ifrån på si­na fans för att de in­te klap­pa­de i takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.