SO­CI­A­LEN HAR TA­GIT LOHANS BARN!

Veckans NU! - - MIX -

En­ligt choc­ke­ran­de upp­gif­ter blev Lind­say Lohans 55- åri­ge pap­pa Mi­chaels två yngs­ta barn – Lan­don, 2, och Lo­gan, tio må­na­der – ny­li­gen om­hän­der­tag­na av so­ci­al­tjäns­ten i Flo­ri­da. An­led­ning­en ska ha va­rit att Mi­chael och sö­ner­nas mam­ma Ka­te Ma­jor, 33, ham­na­de i ett slags­mål som var så bru­talt att bar­nen fick pla­ce­ras i fos­ter­hem tills Mi­chaels mam­ma kun­de ta hand om dem. Hon ska nu ha ut­setts till poj­kar­nas till­fäl­li­ga för­myn­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.