NYA UPP­GIF­TER OM RO­BIN WIL­LI­AMS DÖD

Veckans NU! - - MIX -

Den äls­ka­de skå­de­spe­la­ren Ro­bin Wil­li­ams tog li­vet av sig i au­gusti för­ra året. Nu av­slö­jar stjär­nans än­ka vad som egent­li­gen låg bakom hans död.

– Han ha­de ing­en al­ko­hol el­ler il­le­ga­la dro­ger i krop­pen. Han ha­de va­rit nyk­ter i åt­ta år. Det var LBD som dö­da­de Ro­bin, sä­ger hon tv- ka­na­len ABC.

LBD är en de­mens­sjuk­dom som le­der till för­vir­ring, kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och min­nes­för­lust.

Ro­bin Wil­li­ams blev 63 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.