NI­ON­DE BAR­NET FÖR ED­DIE MURP­HY

Veckans NU! - - MIX -

Ut­an ko­mi­kern Ed­die Murp­hy, 54 skul­le jor­den va­ra mind­re över­be­fol­kad. Näs­tan i al­la fall. Nu ska stjär­nan få sitt ni­on­de barn till­sam­mans med flick­vän­nen Pai­ge But­cher, 36, som i och med det blir mam­ma för förs­ta gång­en. Ed­die har se­dan in­nan sju av­kom­mor med ex­hust­run Ni­co­le Mit­chell och en dot­ter till­sam­mans med Spice Girls- stjär­nan Me­la­nie Brown. Puh!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.