BLUE IVY ÄR ETT GE­NI!

Veckans NU! - - MIX -

Som om Beyon­cé, 34, och Jay Z, 46, in­te re­dan ha­de ett per­fekt liv! Nu har det vi­sat sig att de­ras dot­ter Blue Ivy, 3, in­te ba­ra är jät­te­gul­lig – hon är dess­utom ett ovan­ligt smart barn. På Blues pri­vat­sko­la ska pe­da­go­ger­na va­ra helt för­und­ra­de över flic­kans be­gåv­ning.

– Hon är väl­digt ta­lang­full när det kom­mer till mu­sik, men ock­så nå­got av ett ma­te­ma­tiskt ge­ni för sin ål­der, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Var­för är vi in­te för­vå­na­de?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.