AMAL VILL BLI SAMS MED ANGE­LI­NA

Veckans NU! - - MIX -

Ge­or­ge Det har ryk­tats om en fejd mel­lan Amal och Ange­li­na Jo­lie, 40, än­da se­dan och Amal blev till­sam­mans 2013. Ange­li­na är, som de fles­ta nog vet, gift med

till Ge­or­ges bff Brad Pitt, 51, och kvin­nor­nas agg gente­mot varand­ra ska ha ställt pro­blem i um­gäng­et. Nu vill Amal re­pa­re­ra ska­dan.

nå­got – Hon skrev ett gul­ligt brev till Ange­li­na där hon in­ty­ga­de att hon in­te har emot hen­ne. Amal är över­ty­gad om att de kom­mer att kun­na bli go­da vän­ner, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Vi hål­ler tum­mar­na!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Se­dan Ge­or­ge och Amal gif­te sig för­ra året har skå­de­spe­la­rens ti­di­ga­re ung­karls- au­ra av na­tur­li­ga skäl sud­dats ut helt. Och nu vän­tar allt­så nya även­tyr för pa­ret.

Ef­ter en ro­man­tisk mid­dag i Los Ang­e­les kun­de man skym­ta Amals bu­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.