SHOP­PINGSUG­NA STJÄR­NOR

Veckans NU! - - VIMMEL - Even­tet an­ord­na­des av Mi­cael Bin­de­f­eld AB

VAD:

In­ving­ning­en av Nor­dens störs­ta shop­ping­cent­rum Mall of Scan­di­na­via i Sol­na.

HUR:

in­nan De ce­leb­ra gäs­ter­na bjöds på VIP- fest gal­le­ri­an slog upp dör­rar­na för all­män­he­ten.

KA­OSAR­TAD ÖPP­NING:

När köp­cent­ret in­vig­des ut­bröt to­tal ka­la­ba­lik. En­ligt vitt­nen grät och svim­ma­de fle­ra per­so­ner i folk­mas­san me­dan kö­er­na sling­ra­de sig långa ut­an­för. To­talt be­fann sig 20 000 per­so­ner in­ne i gal­le­ri­an sam­ti­digt un­der den förs­ta kväl­len. Youtu­be- stjär­nan Cla­ra Hen­ry kom med pojk­vän­nen An­ton Käll­gren. Sång­ers­kan Shir­ley Clamp po­se­ra­de vant. Coo­last på plats var ar­tis­ten Oscar Zia i sin snyg­ga skinn­jac­ka. Isa­bel­la ” Blon­din­bel­la” Löwengrip vi­sa­de upp sin nya snyg­ga fril­la. Ny­hets­an­ka­ret Ka­ta­ri­na Sand­ström och hen­nes vä­nin­na Pet­ra Hed­lund var på strå­lan­de hu­mör.

Av: Pau­li­na Bånge Foto: Char­lot­te Brun­zell/ IBL- AOP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.