KIMYE SPÅ­NAR PÅ BEBISNAMN

Veckans NU! - - NEWS -

"DET ÄR DET VÄRS­TA JAG HAR VA­RIT MED OM"

Det är som sagt in­te långt kvar tills Kim och Ka­ny­es av­kom­ma an­län­der, och där­för har su­per­pa­ret nu bör­jat spå­na på namn. En­ligt upp­gift har de fast­nat för två styc­ken ext­ra myc­ket: Le­gend och Saint.

– De vill in­te att det ska va­ra ett van­ligt namn med nor­mal stav­ning. De vill att det ska va­ra ett så unikt och spe­ci­ellt namn som möj­ligt, sä­ger en käl­la till saj­ten Hollywood Li­fe.

Kim trä­na­de hårt för att få till­ba­ka sin gam­la kropp ef­ter att hon fött barn förs­ta gång­en.

När ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- pro­fi­len var gra­vid med dot­tern North för två år se­dan gick hon upp i vikt ( vil­ket är helt na­tur­ligt) men blev hå­nad av om­värl­den.

Ka­nye Jr... Ka­nye den

and­re...

Ka­nye Wests och Kims and­ra barn be­räk­nas kom­ma i slu­tet av de­cem­ber. Här syns Ka­nye med lil­la North, 2.

Hon be­sök­te gym­met dag­li­gen för att bli sma­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.