TÖRS­TIGT VÄR­RE

Veckans NU! - - MIX -

Här sit­ter skå­di­sen Emily Blunt, 32, och dric­ker sprit för sig själv. Som tur är kom­mer bil­der­na från in­spel­ning­ar­na av fil­men "The Girl on the train".

Fil­men ” Rock the kasbah” med Bill Mur­ray, Ka­te Hud­son och Zoo­ey Descha­nel är årets störs­ta flopp i Hollywood. Det fram­går av en sam­man­ställ­ning som tid­ning­en For­bes har gjort. Fil­men kos­ta­de en­ligt upp­gift 130 mil­jo­ner att gö­ra, men drog ba­ra in 25 mil­jo­ner. – Sto­ra namn är in­te li­ka med ga­ran­te­rad bil­jett­för­sälj­ning läng­re, sä­ger en käl­la på

For­bes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.