FÖR FAT­TI­GA BARN

Veckans NU! - - RED CARPET -

Ba­by 2 ba­by är en ide­ell

or­ga­ni­sa­tion som hjäl­per barn från lå­gin­komst­fa­mil­jer

att få till­gång till de livs-nöd­vän­dig­he­tersom de be­hö­ver. Fle­ra kän­da

kvin­nor är am­bas­sa­dö­rer och ny­li­gen

ar­ran­ge­ra­des en stor ga­la för att dra in peng­ar

till or­ga­ni­sa­tio­nen.

Mar­che­sa Sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni, 46, val­de svart spets från Mar­che­sa kväl­len till ära.

En rik­tig färg­fest bjöd skå­di­sen Busy Phillips, 36, på när hon mat­cha­de klän­ning­en med hå­ret.

Den bra­si­li­ans­ka ak­tri­sen Jor­da­na Brews­ter, 35, kör­de på hel­vitt från Cush­nie et Ochs.

Mo­del­len Ro­sie Hun­ting­tonW­hite­ley, 28, po­se­ra­de som det proffs hon är.

Skå­di­sen De­von Ao­ki, 33, bar jord­nä­ra to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.