GWY­NETH & CHRIS GÖR MU­SIK IHOP

Veckans NU! - - MIX -

I mars för­ra året gick Gwy­neth Pal­trow, 43, och Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 38, skil­da vägar ef­ter tio år som gif­ta. Se­dan dess har de bå­da gått vi­da­re med nya kär­le­kar, men ex­ma­kar­na har än­då in­te ka­pat kon­tak­ten helt. På Cold­plays nya ski­va ” A he­ad full of dreams” med­ver­kar Gwy­neth näm­li­gen som bak­grunds­sång­ers­ka i lå­ten ” Ever­glow”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.