BRAD­LEY FLYT­TAR IHOP MED IRI­NA

"DE­RAS FÖR­HÅL­LAN­DE ÄR VÄL­DIGT SE­RI­ÖST"

Veckans NU! - - MIX - AV: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Det går un­dan i sväng­ar­na för skå­dishun­ken Brad­ley Coo­per och mo­del­len Iri­na Shayk. Nu har pa­ret bli­vit sam­bor – och snart är de re­do att ta näs­ta sto­ra steg till­sam­mans.

Det var i april i år som Brad­ley Coo­per, 40, och Iri­na Shayk, 29, bör­ja­de dej­ta – ba­ra vec­kor ef­ter att skå­de­spe­la­ren ha­de gjort slut med mo­del­len Su­ki Wa­ter­house, 23, som han var till­sam­mans med i två år. Nu sägs pa­ret ha flyt­tat ihop i New York.

– Brad­ley sa till Iri­na att han äls­kar hen­ne och att han vill bo ihop med hen­ne, och hon tve­ka­de in­te att sva­ra ja, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ce­leb Dir­ty Laund­ry.

– Brad­ley bor i Iri­nas lä­gen­het på Per­ry St. i West Vil­lage, sä­ger en an­nan upp­gifts­läm­na­re.

BOD­DE MED SIN MAM­MA

Nu sägs stjär­nor­na ha än­nu stör­re pla­ner på gång.

– De­ras för­hål­lan­de är väl­digt se­ri­öst och de vill kö­pa ett hus till­sam­mans. En­ligt ryk­tet pla­ne­rar de bröl­lop ock­så, sä­ger en in­si­der.

In­nan Brad­ley flyt­ta­de ihop med Iri­na be­rät­ta­de skå­di­sen att han bod­de till­sam­mans med sin mam­ma. Vi gis­sar att hon in­te fick föl­ja med i flytt­las­set hem till Iri­na…

Väl­kom­men hem, älsk­ling!

"DE SÄGS HA ÄN­NU STÖR­RE PLA­NER

PÅ GÅNG"

Snygg­pa­ret Brad­ley Coo­per och Iri­na Shayks för­hål­lan­de går snabbt fram­åt. Nu sägs de ha flyt­tat ihop. "En­ligt ryk­tet pla­ne­rar de bröl­lop ock­så", sä­ger en in­si­der.

Fram tills pa­ret flyt­ta­de ihop bod­de Brad­ley med sin mam­ma Glo­ria Cam­pa­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.