ANGE­LI­NA HAR BYTT NAMN!

Veckans NU! - - MIX -

Brad och Angie gif­te sig för­ra som­ma­ren, och nu har Ange­li­na gjort det som vi al­la vän­tat på – hon har of­fi­ci­ellt bytt ef­ter­namn. Men hon har in­te helt kas­se­rat sitt eget, ut­an lagt till Brad­dans. På af­fi­scher­na för hen­nes nya film ” By the sea” ser man namn­by­tet svart på vitt. Säg hej till Ange­li­na Jo­lie Pitt!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Brads när­mas­te är oro­li­ga för stjär­nan. ” Han vill in­te ha hjälp av nå­gon”, sä­ger en in­si­der.

Brad har in­te hel­ler ta­git ut fru­gan Ange­li­na Jo­lie, 40, på nå­gon dejt på hur länge som helst. Pa­ret ser in­te rik­tigt li­ka lyck­li­ga och kä­ra ut idag som för två år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.