F ölj veckans nu!

Veckans NU! - - NU! -

Du har väl in­te mis­sat att Veckans NU! finns på F ace­book, Instagram och Twit­ter? Där läg­ger vi ut ex­klu­si­va täv­ling­ar , ro­li­ga kän­dis­bil­der och vi­sar en glimt av li­vet på re­dak­tio­nen! Fa­ce­book: Veckans NU Instagram: @ vec­kansnu

Twit­ter: vec­kans_ nu

Viss­te du att vi gör en podcast? Den he­ter Skval­ler­pod­den och finns i ap­par­na Acast och Podcas­ter – helt gra­tis! Sök ba­ra på ” Skval­ler­pod­den” och lyss­na di­rekt i mo­bi­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.