"DET SER IN­TE KLOKT UT"

Veckans NU! - - MIX -

32, mer känd som den le­van­de Ken­doc­kan, har ge­nom­gått över 35 plasti­ko­pe­ra­tio­ner och lagt fle­ra mil­jo­ner på att upp­nå sitt drömut­se­en­de.

– Jag har gjort ett och an­nat miss­lyc­kat in­grepp, er­kän­ner han i tid­ning­en Us We­ek­ly.

GRO­PAR I BRÖS­TEN

Porr­stjär­nan Joslyn Ja­mes, 38, mest känd för sin af­fär med Ti­ger Woods, har gjort som många and­ra i sin bransch och ope­re­rat brös­ten. Men nå­got gick en­ligt upp­gift väl­digt fel och idag har Joslyn sto­ra gro­par pre­cis vid bröst­vår­tor­na.

– Det ser in­te klokt ut, sä­ger en käl­la.

"HOL­LY­WOODS FU­LAS­TE NÄ­SA"

Det är ing­en hem­lig­het att sång­ers­kan Ja­net Jack­son, 49, har ope­re­rat sno­ken, men plastik­ki­rur­gen Dr Ant­ho­ny Youn tyc­ker in­te att re­sul­ta­tet blev bra.

– Hon har för­mod­li­gen Hol­ly­woods fu­las­te nä­sa, sä­ger han.

Rod­ri­go Al­ves,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.