PÅ AMA- GA­LAN

Veckans NU! - - RED CARPET -

Mu­si­ke­li­ten i USA sam­la­des

un­der ga­lan Ame­ri­can Mu­sic Awards för att ta

emot ut­mär­kel­ser fram­rös­ta­de av all­män­he­ten. För and­ra

året i rad vann ban­det One Direc­tion pri­set för årets

bäs­ta ar­tist.

Re­em Ac­ra Sång­ers­kan Cia­ra, 30, var vac­ker i en skir dröm från Re­em Ac­ra.

Skå­di­sen Chlöe Gra­ce Mo­retz, 18, osa­de 90- tal i spets­klän­ning från Saint Lau­rent, cho­ker- hals­band och hår­spän­nen.

Ashley Ben­son, 26, vi­sa­de att det in­te är nöd­vän­digt med galaklän­ning i den här ko­sty­men från Max Azria.

Som en glammig su­per­hjäl­te såg country­sång­ers­kan Car­rie Un­der­wood, 32, ut i sin Elie Ma­di- stass med släp.

Sång­ers­kan El­lie Goulding, 29, vi­sa­de si­na långa ben i en mi­nik­län­ning från Alex­an­dre Vaut­hi­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.