SÅNG­ERS­KAN HA­TAR ATT DEJ­TA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Kanske skul­le äk­ten­skap va­ra en bra idé för Se­le­na trots allt. Stjär­nan be­rät­ta­de näm­li­gen ny­li­gen att hon ha­tar att va­ra sing­el och träf­fa oli­ka kil­lar.

– Jag av­skyr att dej­ta. Det är job­bigt och jag tyc­ker att det känns knäppt att en kil­le kol­lat in mig in­nan vi träf­fas, sä­ger hon i en in­ter­vju med tid­ning­en In Sty­le.

Allt så­dant där slip­per du om du blir Mrs Bie­ber, Se­le­na. Ba­ra ett tips!

Se­le­na ska ha tac­kat nej till Jus­tins ro­man­tis­ka fri­e­ri – men hon upp­ges än­då va­ra be­redd att sat­sa på för­hål­lan­det. ” De har all­tid trott att de är me­na­de för varand­ra”, sä­ger en käl­la. Gul­ligt!

Han ska näm­li­gen ha in­sett vad Se­le­na verk­li­gen be­ty­der för ho­nom.

Nu upp­ges den unga stjär­nan va­ra re­do att läm­na sitt vil­da fest­liv bakom sig för gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.