STJÄR­NANS GAL­NA PLÅT­NING!

Veckans NU! - - RED CARPET -

Ny­li­gen gjor­de Ky­lie sin gal­nas­te plåt­ning nå­gon­sin. På nya bil­der från tid­ning­en In­ter­vi­ew är stjär­nan näs­tan omöj­lig att kän­na igen. An­led­ning­en? Tejp!

– De drog bak mitt an­sik­te med tejp he­la da­gen men det var värt det, skri­ver Ky­lie på Instagram.

Nu vet vi hur Ky­lie ( kanske) kom­mer att se ut när hon blir äld­re och går ba­na­nas med an­sikts­lyf­ten!

Men ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re dök hon upp på en fest till­sam­mans med Ty­ga. Tyd­li­gen ha­de pa­ret lyc­kats lö­sa sin kon­flikt och bli­vit sams igen.

Men en­ligt upp­gift är re­la­tio­nen fort­fa­ran­de ska­kig. ” Ky­lie li­tar in­te på Ty­ga”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.