HÄR ÄR STJÄR­NOR­NAS FAVORITKROPPSDELAR!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Vi har al­la nå­got som vi tyc­ker ext­ra myc­ket om med vå­ra ut­se­en­den. Här de­lar Hol­ly­woods vack­ras­te da­mer med sig av vad de gil­lar bäst.

TAS­SAR­NA

Många av­un­das 46- åri­ga Jen­ni­fer Anistons kropp och där­för är det li­te för­vå­nan­de att det är hän­der­na som Aniston gil­lar bäst med sig själv.

– Dem har jag nog fått från min far, som har långa, slan­ka och snyg­ga hän­der.

RUM­PAN

Sång­få­geln Christi­na Agui­le­ra, 35, äls­kar si­na kur­vor.

– Fak­tum är att jag tyck­te att jag var för smal när jag var yng­re. Jag äls­kar att jag har en röv. Och så är jag för­stås ga­len i att fram­hä­va brös­ten, sä­ger sång­ers­kan i tid­ning­en Lucky.

BLODPUMPEN

SNO­KEN

Skå­di­sen Ca­me­ron Di­az, 43, har av­slö­jat i tid­ning­en Cos­mo­po­li­tan att hen­nes fa­vo­rit­kropps­del är nä­san. Och för­vå­nan­de nog har hon även sagt att den blir snyg­ga­re och snyg­ga­re var­je gång hon bry­ter den ( vil­ket hit­tills är två gång­er)!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.