NOLL BOLL­KON­TROLL

Veckans NU! - - MIX -

Ba­ra för att man är su­per­stjär­na be­ty­der det in­te att man är bra på allt. Frå­ga ba­ra Jes­si­ca Al­ba, 34, som här vi­sar tyd­ligt att hon och bol­lar in­te är nå­gon vin­nan­de kombo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.