OPRA­HS TÅR­FYLL­DA HYLL­NING TILL STJÄR­NAN

Veckans NU! - - MIX -

Tay­lor har en tro­gen fan­ba­se över he­la värl­den och nu kan hon räk­na in tv- le­gen­da­ren Oprah Win­frey, 61, i den ska­ran.

– Tay­lor är en sann fö­re­bild. Jag får tå­rar i ögo­nen av hur hon han­te­rar sitt kän­dis­skap. Jag har ald­rig ti­di­ga­re sett nå­gon som hon, sä­ger Oprah en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

Nu hop­pas vi ba­ra att Tay­lor och Oprah ska bli bffs! Vil­ken dröm­duo lik­som!

"CAL­VIN GNÄL­LER HE­LA TI­DEN" En­ligt upp­gift stör sig dj: n på att flick­vän­nen um­gås så myc­ket med sitt tjej­gäng ” att det känns som att han är ihop med al­li­hop”. Med tan­ke på att Tay­lors gäng be­står av bland and­ra Ken­dall Jen­ner, Cara Delevingne, Mart­ha Hunt, Tay­lor, Kar­lie Kloss och Gigi Hadid und­rar vi li­te vad pro­ble­met är?

Cal­vin har å sin si­da till­bring­at allt mer tid ut­an Tay­lor. Stjär­nor­na har in­te setts ute till­sam­mans se­dan i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.