"PEARL HAR­BOR"- HUN­KEN HAR BLI­VIT PAP­PA BA­BYLYC­KA FÖR JOSH HART­NETT

Veckans NU! - - MIX - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

Skå­dishun­ken Josh Hart­nett och Tam­sin Eger­ton har fått sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn. I skri­van­de stund är be­bi­sens namn in­te känt, men när pa­ret läm­na­de sjuk­hu­set gav de om­giv­ning­en en tyd­lig led­tråd om vad ungen har för kön.

Nu är det de­fi­ni­tivt för­sent att fånga en av 2000- ta­lets he­tas­te män – Josh Hart­nett, 37. Stjär­nan har näm­li­gen fått barn med flick­vän­nen tilli­ka skå­di­sen Tam­sin Eger­ton, 27. Pa­ret fång­a­des på bild när de läm­na­de BB ef­ter för­loss­ning­en. Josh bar då på en bil­barn­stol. Nå­gon skymt av be­bi­sen fick fo­to­gra­fen in­te, men där­e­mot hin­ta­de en filt med ro­sa möns­ter om att det var en li­ten flic­ka som göm­de sig där un­der.

KÖP­TE NYTT HUS

Josh och Tam­lin – som träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Lo­vers” 2011 och bör­ja­de dej­ta året där­på – har för­be­rett sig no­ga för sitt nya liv som för­äld­rar. En­ligt upp­gift köp­te de ny­li­gen ett hus i Lon­don. Josh har ti­di­ga­re pra­tat om att han be­hö­ver skaf­fa sig en ny kär­ra när han blir pap­pa.

– Jag mås­te ha en bil som är sä­ker för mitt barn, sa han då i tid­ning­en Play­boy.

"DE HAR FÖR­BE­RETT SIG NO­GA" Nu får Josh Hart­nett by­ta ut vi­ta du­ken mot blöj­by­ten. Skå­di­sen har näm­li­gen bli­vit far­sa. Här läm­nar han BB till­sam­mans med den nykläck­ta be­bi­sen och flick­vän­nen Tam­sin Eger­ton. Det var i ju­li som pa­ret av­slö­ja­de att de ska bli för­äld­rar och snart syn­tes en tyd­lig be­bis­bu­la på Tam­sin.

I bör­jan av 2000- ta­let var Josh en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de sing­el­hun­kar när han med­ver­ka­de i "Pearl Har­bor". Nu får vi vif­ta far­väl till den ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.