GOTT NYTT HÅR!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Allt blir fest­li­ga­re med en snygg hårupp­sätt­ning. In­spi­re­ras av stjär­nor­nas ny­års­fri­sy­rer!

Nu kan du vin­na kol­lek­tio­nen ” Lux ef­fects”

från Es­sie. I ki­tet finns fy­ra lack: ” Tassel sha­ker”, ” Fril­ling me soft­ly”, ”

Fa­shion fla­res” och ” Fringe factor”.

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Es­sie". Vi vill ha ditt svar se­nast den 6 ja­nu­a­ri 2015.

Ka­te Win­s­let Kicks Dry sham­poo styling 79 kr

De­ni­se van Ou­ten

Maca­da­mia pro­fes­sio­nal Con­trol fast- dry­ing wor­king spray 89 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.