JUS­TIN THE­ROUX VI­SAR SIN VÄLTRÄ­NA­DE KROPP ABS- OLUTELY HOT!

Veckans NU! - - KÄNDISÅRET 2015 - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Vi har all­tid ve­tat att Jus­tin The­roux är het – men när vi ser de här bil­der­na står det klart att Jen­ni­fer Aniston är en lyc­kost!

Isom­ras sat­te Jen­ni­fer Aniston, 46, änt­li­gen en vig­sel­ring på 44- åri­ge Jus­tin The­roux fing­er. Och när nya bil­der från Jus­tins tv- se­rie ” The Lef­to­vers” ny­li­gen kom ut för­står vi ext­ra tyd­ligt var­för hon är så nöjd över att ha haf­fat sin dröm­kil­le för gott. Jus­tin vi­sar näm­li­gen allt ( ja, nästin­till…) och skå­di­sens kropp går verk­li­gen in­te av för hac­kor.

ÄTER NAK­NA

Jen­ni­fer har ti­di­ga­re be­rät­tat om si­na he­ta käns­lor för sin ny­bliv­ne ma­ke.

– Han är ba­ra så vac­ker och snygg. Han blir bätt­re för var­je år som går, har hon sagt. Och en­ligt upp­gift har pa­ret minst sagt vilt sex. – Jen sä­ger att de­ras sex­liv är som av en an­nan värld och att Jus­tin är väl­digt ny­fi­ken och även­tyr­lig, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch och fort­sät­ter:

– De­ras nya grej är att kä­ka mid­dag helt nak­na!

"HAN ÄR BA­RA SÅ VAC­KER OCH SNYGG"

Jus­tin The­roux vi­sar allt ( näs­tan) i ett av­snitt av se­ri­en ” The Lef­to­vers” – och vi har bil­der­na! Håll i dig…

Skå­di­sens välträ­na­de kropp gör verk­li­gen in­te ont att tit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.