Kär­le­ke n flö­dar i Hollywood!

Veckans NU! - - NU! - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Kän­di­sar­na ver­kar fi­ra in det nya året med hjär­tan och gull­gull, för i Dröm­fa­bri­ken full­kom­li­gen sväm­mar det över av kär­leks­för­kla­ring­ar.

Vår svens­ka stjär­na Noo­mi Ra­pa­ce har bör­jat dej­ta en av kän­dis­värl­dens värs­ta play­ers, Lewis Ha­mil­ton. Läs om de­ras spi­ran­de ro­mans på si­dan 84.

Jen­ni­fer Aniston har ba­ra ögon för ma­ken Jus­tin The­roux – som vi nu vet har en smo­king hot bod ( vi har bil­der­na)!

Jus­tin Bie­ber kan ba­ra in­te släp­pa Se­le­na Go­mez och sägs nu ha gått ner på knä för att få till­ba­ka hen­ne. Vad Se­le­na sva­ra­de kan du se om du blädd­rar till si­dan 26.

I det här num­ret har vi även sam­man­fat­tat året som gått, och vi hop­pas att du vill de­la kän­diså­ret 2016 med oss!

SI­DAN

86

SI­DAN

26

SI­DAN

84

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.