VILL VA­RA MED PÅ NO­TER­NA

Veckans NU! - - MIX -

Det är ald­rig för­sent att lä­ra sig nå­got nytt. Det vi­sar Dus­tin Hoff­man, 78, som köpt ett ex­em­plar av boken ” Klassisk mu­sik för dum­mi­es”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.